Sirma - Suveguolbba

Framtidig boligområde - Bo 2 Suveguolbba

Kartutsnitt(kommunekart.com)

6 tomter

 

 

 

Sirma- Tverrbakken

Framtidig boligområde - Bo 1 - 3 boliger 

Kartutsnitt(kommunekart.com)

3 tomter

Jálvijohka- Storfossen


LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 3-Jálvijohka
 
 
1 tomt

Storfossen

LNF-område m/spredt boligbygging Bo 4- Storfossen

Kartutsnitt(kommunekart.com)

1 tomt

Gieddejohka - Båteng

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 5- Gieddejohka
 
 
4 tomter

Buolbmát - Polmak nord

LNF-område m/spredt boligbygging -Bo 6- Polmak nord

Kartutsnitt(kommunekart.com)

3 tomter

Alleknjarg

LNF-område m/spredt boligbygging - Bo 7- Alleknjarg

Kartutsnitt(kommunekart.com)

4 tomter

Holmesund

LNF-område m/spredt boligbygging-Bo 9 Jogašsieđga (Holmesundsletta) 

Kartutsnitt(kommunekart.com)

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 10- Jogašsieđga (Holmesundsletta)

Kartutsnitt(kommunekart.com)

Privat grunn, gnr. 12/88
Krav: Opprettholde en viss vegetasjonsskjerm
 
2 - 4 tomter

Hedeguohppi

LNF-område m/spredt boligbygging
 
8 tomter
Privat grunn
Kommunalt vann 
Avløp: Private anlegg
 
LNFR-B17: 5 boliger Kartutsnitt(kommunekart.com)
 
LNFR-B19: 3 boliger Kartutsnitt(kommunekart.com)

Suohpanjarga og Skiippagurra

12 tomter
Privat grunn
Kommunalt vann
Private avløpsanlegg. På sikt offentlig for deler av området.
 
LNFR-B 11: 1 bolig Kartutsnitt(kommunekart.com)
LNFR-B 12: 6 boliger Kartutsnitt(kommunekart.com) 
Framtidig boligbebygelse - B 15 Kartutsnitt(kommunekart.com) 
LNFR-B 14: 4 boliger Kartutsnitt(kommunekart.com)
LNFR-B 16: 1 bolig Kartutsnitt(kommunekart.com)

Luftjok

 

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo15- Kartutsnitt(kommunekart.com)

4 tomter


Spredt boligbebyggelse LNFR-B 2 Kartutsnitt(kommunekart.com)
 2 tomter

Masjoksletta (sør)

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 16- Kartutsnitt(kommunekart.com)

5 tomter
Plankrav: 
Boliger i 1 – 1 ½ etg.
Felles avkjørsel.

Masjokdalen nedre

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 17-  Kartutsnitt(kommunekart.com)
 
1 tomt 

Masjokdalen øvre

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 18-  Kartutsnitt(kommunekart.com)

1 tomt

Fingervann

LNF-område m/spredt boligbygging - Bo 23- Kartutsnitt(kommunekart.com)

6 tomter

Krav: Felles avkjørsel fra RV 890.

Holmfjell

LNF-område m/spredt boligbygging - Bo 19- Kartutsnitt(kommunekart.com)
 
2 tomter
Privat grunn, gnr. 15/37
Krav: Må ikke bygge på dyrket mark.  

Golggotjohka/ Gulbjok

LNF-område m/spredt boligbygging - Bo 20- Kartutsnitt(kommunekart.com)

8 tomter

Boftsa

LNF-område m/spredt boligbygging-Bo 21- Kartutsnitt(kommunekart.com)

4 tomter

Krav: 

Felles avkjørsel

Tillatelse fra landbruksmyndighetene. 

Rustefjelbma

Framtidig boligområde BB 10- Kartutsnitt(kommunekart.com)

5 tomter
Privat grunn
Privat vann
Kommunalt avløp
Plankrav: Nei 
 
LNF-område m/spredt boligbygging Bo 22- Kartutsnitt(kommunekart.com)
3 tomter
Privat grunn

Austertana

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 24- Kartutsnitt(kommunekart.com)

Privat grunn

2 tomter

 

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 25- Kartutsnitt(kommunekart.com)

Privat grunn

2 tomter

 

Smalfjord

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 26- Kartutsnitt(kommunekart.com)

Privat grunn

Krav: ikke brud mot horisonten

1 tomt

 

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 27- Kartutsnitt(kommunekart.com)

Krav: Felles avkjørsel

3 tomter

Deanodat (Vestertana)

Leibos 

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 28- Kartutsnitt(kommunekart.com)

4 tomter

 

Lássanjárga

LNF-område m/spredt boligbygging- Bo 29- Kartutsnitt(kommunekart.com)

3 tomter

Krav: Bebyggelsen, minst 50 meter fra sjøen. Eksisterende avkjørsler skal benyttes.