Vestre Seida boligområde er et privat felt.  Boligfeltet ligger i cirka 2,8 kilometer fra Tana bru sentrum.

Kartutsnitt(kommunekart.com)

Finnmarkseiendommen er grunneier, og tomtene skal bortfestes.

Tomtene er tilknytet til kommunalt vann- og privat avløpsnett. Kommunen vil kreve tilknytningsgebyr til vann ifølge gebyrene som gjeler i det året kommunen mottar byggesøknad. 

For mer informasjon om tomter og tomtetildelinger, ta kontakt med hjemmelshaver. Du kan sjekke grunnboken i Se eiendom og få oversikt over hvem som har tinglyst eierskap til eiendommen.

Tomt 1

Fakta om tomten

Tomt 6

Fakta om tomten

 

Tomt 7

Fakta om tomten

 

Tomt 8

Fakta om tomten

Tomt 9

Fakta om tomten