Åpent folkebad på lørdager kl 1200-1500 i regi av Tana svømmeklubb.
Mer info på deres Facebookside : https://www.facebook.com/groups/491008634388820

Og Sirbmá-Sirma IL arrangerer folkebad hver onsdag kl 18-21
Mer info her: https://www.sirbma.no/mosjon-og-miljo/folkebad/