Hva kan kulturskolen tilby?

Kulturskolen kan gi varierte tilbud til barn og unge. Fra høsten 2024 kan vi gi tilbud om undervisning i fiolin, piano, gitar, slagverk og band. Samt arrangering av musikk, låtskriving, joik og sang. Vi har tilbud om ballett, Hiphop showdans, teater, teaterlek og duodji (2 forskjellige klasser; små/myk duodji og koftesøm). Duodji er samisk håndtverk. Vi kan også gi tilbud om Redesign/søm.

Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag. Den har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for mestring senere i livet. Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.

Undervisningsspråk er norsk og/eller samisk. Vi prøver å gi undervisning på elevens førstespråk, der det er mulig. Kulturskolen har også Sámi máináid teáhter som gir undervisning kun på samisk. Det samiske barneteateret mottar øremerkede midler fra sametinget. Kulturskolen jobber aktivt for å fremme samisk språk og kultur, men også flerspråklighet generelt blant elevene våre. Kulturskolen har flere ganger hatt flerspråklige teaterforestillinger. Da har grupper fra samisk teater og fra norsk teater, jobbet parallelt i sine respektive grupper, mot en felles forestilling.

Undervisningen i kulturskolen foregår hovedsakelig mandag-torsdag mellom kl. 14:30 - 18:00. Vi har ikke ordinær undervisning på fredager.

Det er semesteravslutning i desember og i juni. Dette skjer alltid på en torsdag. Da får alle elever tilbud om å presentere sine elevarbeider fra siste semester for familie og venner.

Tana kulturskole - Deanu kulturskuvla opptreden på Tana miljøbygg

Kulturskolen har 1 hovedopptak pr år. Søknadsfrist vil bli publisert på kommunens hjemmeside når det er klart for mottak av søknader. Der legges også link til søknads portalen som vi bruker i kulturskolen. Man kan deretter søke gjennom hele året og dersom vi har ledige ressurser vil man kunne få plass.