Tana kommunestyret har vedtatt å bli med i Tilskuddsportalen, noe som gir lag og foreninger i kommunen nye muligheter for å søke tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: 
En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.

Her finner man
Tilskuddsportalen