Adressen til hallen er: Tanafjordveien 1340, 9841 Tana

Mer om aktiviteter i hallen, priser for bruk, medlemsskap i hestesportklubben finner man på hjemmesiden: 
Tana hestesportklubb

Facebookside: https://www.facebook.com/groups/137583239670943/