Deanušaldi - Tanabru

Ved Tana bru er det lysløype, skiskytteranlegg og en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av Tana skiskytterlag.
Tana skiskytterlag har hjemmeside: https://tanaskiskytterlag.no/ og Facebook side
Løypene som Tana skiskytterlag vedlikeholder kan man følge “live” når de er tråkket på skisporet.no

Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Sieiddá - Seida - Seita

I Seida er det lysløype, skianlegg og en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av IL Forsøk.
Løypene som IL forsøk vedlikeholder kan man følge “live” når de er tråkket på skisporet.no

I Seida starter også Tana Varangerløypa som går til Vadsø og er 90 kilometer lang.

Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”
 

Skiippagurra

Ved Skiippagurra en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av Skiippagurra bygdelag / Skiippagurra gilisearvi.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”
Man kan starte fra bygdehuset i Skiippagurra.

Holmesund og Gárdak

I Holmesund og Gárdak er det en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av Holmesund og Gárdak bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Buolbmát - Polmak - Pulmanki

I Buolbmát - Polmak - Pulmanki er det en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av Polmak bygdelag - Buolbmát gilisearvi.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Sirbmá - Lákšjohka

I Sirbmá - Lákšjohka er det en rekke skiløyper og lysløype. Disse vedlikeholdes av Sirbmá - Sirma IL
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Máskejohka - Masjok - Maskijoki

I Máskejohka - Masjok - Maskijoki. Disse vedlikeholdes av Masjok bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Golggotjohka - Gulbojok - Kulpukanjoki og Bokcá - Boftsa

I Golggotjohka - Gulbojok - Kulpukanjoki og Bokcá - Boftsa er det en rekke skiløyper. Disse vedlikeholdes av Holmjell og Gulbojok bygdelag. og Rustefjelbma og Boftsa bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Ruostefielbmá - Rustefjelbma - Ruostefjelma og Bonjákas - Bonakas

I Ruostefielbmá - Rustefjelbma - Ruostefjelma og Bonjákas - Bonakas er det en rekke skiløyper. 
Disse vedlikeholdes av Tana IF skigruppa og Rustefjelbma og Boftsa bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Austertana

I Austertana er det en rekke skiløyper og lysløype
Disse vedlikeholdes av Austertana Idrettslag
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Torhop - Vestertana

I Torhop - Vestertana området er det en rekke skiløyper.
Disse vedlikeholdes av Torhop og Tarmfjord bygde og turlag, Tanafjord turlag og Vestertana bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”

Birkestrand - Skugge

I Birkestrand - Skugge området er det en rekke skiløyper.
Disse vedlikeholdes av Birkestrand bygdelag.
Man finner skiløypene i kommunekart.com ved å velge “Tur- og friluftsruter” samt “skiløype”