Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntalet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntalet i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i kommunen du var registrert som bosatt i da du flytta fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 åra, må du søke om innføring i manntalet.

Velgere med strengt fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntalet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntal med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Velgere det gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Vil du sjekke om du er rett manntallsført?

Ta kontakt med kommunen din. Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntalet offentlig tilgjengeleg slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntalet.