Når du stemmer må det være mulig å kontrollere at du er den du gir deg ut for å være. Du må derfor vise legitimasjon dersom du er ukjent for valgmedarbeideren som tar imot stemmen din. Andre personer i valglokalet kan ikke gå god for identiteten din.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempel på legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde. Det er mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholda navn, fødselsdato og bilde. Det er opp til valgmedarbeideren å vurdere om legitimasjonen du har med kan godkjennes.

Valgmedarbeideren skal utvise skjønn ved vurdering av legitimasjon som blir lagt fram. Så lenge legitimasjonen din viser at du er den du gir deg ut for å være, blir det regna som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjonen eventuelt har gått ut på dato.

Unntak ved stemming på institusjon

Dersom du er beboer ved en helse- og omsorgsinstitusjon eller i et fengsel og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg. Det er ikke mulig for andre velgere å gå god for identiteten din.