PPT hjelper til med behov for særskilt tilrettelegging i utdanningssituasjonen, så vel som i barnehage, grunnskole og videregående, og tjenesten er også aktuell for voksne.  

Foreldre, voksne i grunnopplæring, verge, elever over 15 år, barnehage, skole og andre ansatte ved offentlige institusjoner kan søke råd hos PP-tjenesten. PP-tjenesten har taushetsplikt.
 

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §§ 33-35 og i opplæringsloven § 5-6.

Utdanningsdirektoratets nettsider kan du finne du mer informasjon om PP-tjenesten.