For tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett skal det sendes inn skjema til Tana kommune.