Resultatene fra det årlige, nasjonale Åpenhetsbarometeret vil publiseres innen kort tid. 
Tana kommune ved kommunedirektøren Inger Fjellgren deltar i Oslo i Åpenhetsseminaret torsdag 20. september 2023 kl 09

Kommunedirektøren presenterer Tana kommunes arbeid med åpenhet kl 10:20. 

Man kan følge streamingen i vedlagte lenke:

https://presse.no/offentlighet-nyhet/apenhetsseminaret-2023/

Arrangementet finner der også i facebook: 
https://facebook.com/events/s/apenhetsseminaret-2023/847286693400347/