For mer informasjon, se:

Grunnopplæring for fosterhjem - Alta

Solid er grunnopplæringen for deg som vurderer å bli fosterhjem. Her får du kunnskapen du trenger for å ta valget om du skal bli fosterforelder.

www.bufdir.no