Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av detaljregulering for Torhop havn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Tana kommune har igangsatt planarbeid av detaljregulering for Toprhop havn. 

Forslagsstiller er Tana kommune. Plankonsulent er Rambøll Norge AS ved avdeling Alta. 

pv 7gNj 3fwHFDumYofn 2HAAAAABJRU 5ErkJggg==

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videreutvikling av fiskerihavna. I hovedområdet tenkes det blant annet fiskemottak, bølgedemper, molo, større flytebrygge, naust/sjøboder, fiskehjell, båtopplag på land og etablering av parkeringsplasser, i tillegg til eksisterende kai med anlegg.

I det nordlige planområdet (sirkelen) er det tenkt fylling i sjø i forbindelse med utdyping av havna. Her har Kystverket fått uført en strømmeanalyse av Multiconsult i 2015, som vil benyttes som videre grunnlag i planarbeidet.

Videre info ligger i vedlegget under

 

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll Norge AS, postboks 1077, 9503 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 15.03.21. Det bes også om at det sendes en kopi av innspillet til Tana kommune v/ Utviklingsavdelingen, Rådhusveien 24, 9845 Tana ev. til postmottak@tana.kommune.no. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann, enten på e-post karianne.heitmann@ramboll.no, eller på telefon 476 19 087.