Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 11/16 Riidonbákti

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette at Runar Larsson har igangsatt planarbeid av detaljregulering for g/bnr. 11/16 Riidonbákti.

Formannskapet i Tana kommune vedtok 25.03.2021 oppstart av planarbeid for hytteutleie og campingplass på g/bnr. 11/16, jf. plan- og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-11.

Raunijar AS er engasjert som planfaglig rådgiver for arbeidet. 

 

QEhSAAAAAElFTkSuQmCC

 

Planområdet grenser mot Tanaelva med nærhet til Polmak og Finskegrensa, ca. 15 km fra Tana bra.. Planomrpdet innebefatter eiendommen med gnr. 11 og bnr. 16 som er delt av E6. Hovedområdet ligger på oversiden av veien og skal videreutvikles til hytteuteleie og camping. På nedsiden utvikles området for å ivareta allemannsretten med bla. tilkomst til Tanaelva.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av hytteutleie med helårshytter samt telt og oppstillingsplass for camping og caracan. Innenfor planområdet foreslås det hytter i ulike størrelser, et servicesenter potensielt med mindre butikk, lekeplass, parkeringsplass og tilkomstvei. Plantiltaket innebærer også utbygging av evt. mindre trafo samt vann og avløp i eget renseanlegg. 

 

Videre info ligger i vedlegget under

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse skriftlig til Raunijar AS, Øvre Stadionveien 58, 5161 Laksevåg eller helst per e-pst til post@raunijar.no, innen 20.05.21. Det bes også om at det sendes en kopi av innspillet til Tana kommune v/ Utviklingsavdelingen, Rådhusveien 24, 9845 Tana ev. til postmottak@tana.kommune.no