Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vaksinering

Koronavaksine, influensavaksine og pnuemokokkvaksine

Det blir vaksinering på helsestasjonen, Tana helsesenter

Fredag 28.10.22

Fredag 04.11.22

Fredag 11.11.22

Fredag 18.11.22

NB!  Timebestilling, ring 45517700 eller send melding via HelseNorge eller Helserespons.

 

Koronavaksine

Det tilbys nå en oppdatert vaksine som gir en høyere beskyttelse mot omikronvarianten av viruset.  Denne vaksinen tilbys kun som oppfriskningsdose for personer som har høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Folkehelseinstituttet anbefaler en oppfriskningsdose med koronavaksine for følgende målgrupper:

 • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
 • Personer 65-74 år
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19                                                                               

Også personer som ikke har fått vaksine eller ikke er fullvaksinert kan bestille time.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om koronavaksine og oppfriskningsdoser

 

Influensavaksine

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl i henhold til risikonivå 3 i Mattilsynets Plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa. 

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om influensavaksine

 

Pneumokokkvaksine

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Informasjon om penumokokkvaksine

 

For øvrige vaksiner, ta kontakt med helsestasjonen, tlf. 45517718