Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Utviklingsavdelingens saks- og tjenesteområder

Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen har ansvar for følgende saks- og tjenesteområder:

• Areal- og samfunnsplanlegging: Saksansvarlig er planlegger Ane Pedersen Røren og Bjarne Mjelde
• Byggesaksbehandling og eiendomsskatt: Saksansvarlig er byggesaksbehandler Roy Ove Kristiansen
• Kart, oppmåling, geodata og matrikkelarbeid. Saksansvarlig er oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen
• Landbruksforvaltning og rådgivning. Saksansvarlig er fagleder Merete Sabbasen Helander
• Miljø-, natur-, fisk- og viltforvaltning, forurensing, forsøpling, planlegging og tilrettelegging for friluftsliv. Saksansvarlig er rådgiver Erlend Eide
• Allment kulturarbeid og spillemiddelforvalting. Saksansvarlig er 
• Fritidsklubben og Ungdommens kulturmønstring. Saksansvarlig er fritidsleder Greta Kristoffersen
• Kulturskole. Saksansvarlig er konstituert rektor Ebba Joks.
• Virksomhetsleder er Frank Martin Ingilæ

For telefonnummer se telefonlister. E-post henvendelser rettes til postmottak@tana.kommune.no

Besøksadresse er Tana rådhus,
Rådhusveien 24, Tanabru