Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Utlysning: Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2023

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

bufdirlogo

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Vi åpner også for søknader fra kommuner/fylkeskommuner, tros- og livssynssamfunn, samt bydeler i Oslo kommune.

Søknadsfrist:  4. januar 2023

Målgruppen er personer som blir utsatt for - eller utsetter andre for - rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Målet er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

 

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

For 2023 har Bufdir valgt å prioritere tre områder vi ser behov for å styrke:

  • Møteplasser og dialogarbeid
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett
  • Rettighetsinformasjon

Aktører med nyskapende ideer og/eller prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.

Mer informasjon ordningen og utlysningsteksten finner dere på tilskuddsordningens nettsider:

https://ny.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-rasisme-diskriminering-og-hatefulle-ytringer/