Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ung jobb 2021

Til bedrifter i Tana 

 

UngJobb 2021 

Vi har i år fått tildelt midler til UngJobb. Tiltaket går i hovedsak ut på å få unge tanaværinger ut i sommerjobb og knytte kontakt med arbeidslivet i Tana. 

Det er mange ungdommer som søker om sommerjobb i Tana. Vi har dessverre ikke nok arbeidsplasser i kommunen, og lurer på om dere har behov for sommervikarer. 

 

Tana kommune kan gi et opplæringstilskudd på 3.500,- pr etablert arbeidsplass. Ungdommene må da jobbe i minimum 4 uker og lønnes etter tariff. Bedrifter som tar inn ungdommer med særlig behov for tilrettelegging av arbeid, kan få et høyere tilskudd etter avtale. Vi har ikke midler til alle søkere, og derfor har vi gjort noen prioriteringer.  

Ofte har ungdom mellom 15 og opp til og med 19 år vanskeligere med å få seg arbeid, og dermed prioriteres denne gruppen ved formidling med lønnstilskudd. Andre søkere kan selvfølgelig også  komme i betraktning. Det kan ikke påregnes lønnstilskudd for tilsetting av egne barn i bedriften. 

 

 

Vi vil anmode ungdommene til å søke sommerjobb direkte til bedrifter som dem ønsker å jobbe i. 

 

For å få en oversikt over hvor mange ungdommer som får seg jobb, så må bedriftene gi ungdommene et søknadskjema som må utfylles, å sende dette på mail fortløpende. 

 

Alle skjemaer må sendes som e-post: Tana Postmottak <postmottak@tana.kommune.no> 

 

Greta Kristoffersen, tlf. 46400272.  

greta.kristoffersen@tana.kommune.no 

 

 

Avtale mellom arbidsgiver og UngJobb


Søksnadskjema UngJobb

 

NAV har også en tilskuddsordning til sommerjobb.
Arbeidsmarkedstiltaket sommerjobb skal bidra til at unge arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet bistand kan få arbeidserfaring i form av en fire ukers sommerjobb hos en arbeidsgiver.
Les mer her: 
Tilskudd til sommerjobb