Vi anbefaler at alle kontaktpersoner leser Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge og Veileder til kontaktperson i kommunen. Det er også viktig at dere leser nøye informasjon på tilskuddsordningens nettside.

Her følger viktig informasjon om søknadsskjemaene, lokal kunngjøring og rangering av søknader:

  • Søknadsskjemaene: Vi anbefaler dere å logge inn i søknadsportalen for å gjøre dere kjent med søknadsskjemaene, slik at dere kan veilede søkere i deres kommune angående hvilke søknadsskjemaer de skal benytte. Det er også informasjon om søknadsskjemaene på tilskuddsordningens nettside.
  • Lokal kunngjøring: Dere må nå gjøre ordningen offentlig kjent gjennom relevante informasjonskanaler i god tid før Bufdirs søknadsfrist. Relevante informasjonskanaler kan være kommunens nettside, kommunens facebookside/andre sosiale medier, lokalavisen m.m. Dette er et krav da alle potensielle søkere i kommunen skal ha like muligheter til å søke på tilskuddsordningen. Det er tilskuddsordningens nettside dere må lenke til når ordningen kunngjøres lokalt.
  • Rangering av søknader: Søknadene som er tilknyttet kommunen blir tilgjengelige for kontaktpersonen i kommunen kort tid etter at søknadsfristen har gått ut. Dere vil få en e-post fra oss om når søknadene er tilgjengelige, og når dere kan starte med rangering av søknader. Kommunen skal rangere søknadene som er sendt inn via kommunen fra andre søkere. Kommunen skal ikke rangere eventuell søknad fra kommunen selv. Praktisk informasjon om hvordan dere skal rangere søknader finner dere i Veileder til kontaktperson i kommunen.

Frist for rangering av søknadene er 19. januar 2024.

 

Ta kontakt med oss ved behov: