Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Tana kommune vil på vegne av Bufdir informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal.

Tilskudd til inkludering av barn og unge erstatter tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Mer informasjon om ordningen, samt lenke til søknadsskjema finnes på https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/ Før det søkes er det viktig å sette seg inn i regelverket for ordningen, slik at det søkes om rett aktivitetstype etter kriteriene som er fastsatt i forskriften.

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Kommunal kontaktperson for ordningen er: Jakob Lanto, fagleder sektor helse og omsorg, tlf. 464 00 36, epost: jl@tana.kommune.no

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på ordningens nettside. https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/