Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

NVE har lagt frem sin vårflomanalyse

NVE varsler om mulig stor vårflom

NVE sendte ut vårflomanalyse til kommunene 30. mars. I denne analysen kommer det fram blant annet at det er ganske stor fare for ekstrem flom i 2020.
Sen snøsmelting som starter ut i mai i kombinasjon med varme og nedbør som regn kan føre til stor flom i Tanavassdraget.
Fra Utsjok og oppover Tanadalen er det mer snø enn ved normale vintere.
Enkelte områder i Karasjok er det opp mot 3 ganger normale snømengder. http://www.senorge.no/?p=senorgeny&m=bmNVEGrey%3BMapLayer_swepr%3B&l=no&d=1586160000000&e=698785%7C7681044%7C1271810%7C7922514&fh=0%3B2468

NVE sin vårflomanalyse kan finnes på nettsiden til Varsom.no   

Flomsonekart for Bonakas, Seida og Polmak og rapporten i forbindelse med disse

Digitale flomsonekart på nett

Tana kommune følger flomanalysene nøye, og vil komme med mer informasjon senere.

2020-04-07 Les mer....

Nye fiskeregler for fiske etter anadrom fisk i vassdrag i Finnmark

I nye forskrifter er det vedtatt å frede sjørøya i ytterligere fire vassdrag og tillate turister å fiske med inntil 3 stenger på riksgrensestrekningen i Tana.
2009-05-05 Les mer...

Fiske i Tanavassdraget

her er informasjonen fra Fylkesmannen i Finnmark om fiske i Tanavassdraget
2008-06-29 Les mer...