Tana skiskytterlag har bygd opp Tanabru skiskytterarena. De har et flott klubbhus med kafè i 1. etasjen, plass til tidtakere og rennkontor i 2. etasjen. Øverst i 3. etasje er det tilrettelagt for speakertjeneste. Det finnes egen smørebu og skivebu. Anlegget har eget flomlysanlegg på standplass som har 30 nedfallsblinker. Laget eier to tråkkemaskiner og en scooter. Laget ble høsten 2013 ferdig med å lage og asfaltere arenaområdet tilpasset bruk av rulleski- og rullestol. Det også laget en rulleskiløype.

Skiskytterlaget har eget nettside her: https://tanaskiskytterlag.no/ og har en Facebook side her https://www.facebook.com/groups/860703670608522 

Det er en rekke skiløyper knyttet til anlegget Skiløyper