Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana sykehjem

Tana sykehjem yter heldøgns  pleie- og omsorgstjenester overfor  innbyggere i kommunen.

 Avdelingen er lokalisert i Tana helsesenter.
Besøksadresse: Maskevarreveien 1, Tanabru

 

Avdelingen ledes av avdelingsleder Franziska Rast

Det finnes 21 sengepost i avdelingen:

 •  16 sykehjem plass
 •  3 avlasting- / korttid- / rehabiliteringsplass
 •  2 akuttplass som disponeres av helsetjenester ( vaktlege )

Avdelingen har ansvar om legevakt telefon :

 • mandag til fredag kl 15.30 - 08.00
 • i helgene hele døgnet

Avdelingen har i dag :

 • avdelingsleder 100 % stilling
 • ass.avdelingsleder , 100 % stilling
 • aktivitør , 40% stilling
 • sykepleiere , 8,5 årsverk
 • hjelpepleiere/ omsorgsarbeider / helsearbeider 10,21 årsverk

 kontaktinfo avdeling :

besøksadresse / postadresse :  Maskevarreveien 1, 9845 Tana

 • konst. virksomhetsleder Marét Inga Henriksen
  *  tlf : 455 177 21 
  * epost : maret.henriksen@tana.kommune.no
 •  ass. leder Viktoria Nilsen
  * tlf : 455 177 22
  * epost : viktoria.nilsen@tana.kommune.no
 •  avdeling / vakthavende sykepleier:
  * tlf : 455 177 23
 •  legevakt telefon :
  *  tlf : 116 117