Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune i samarbeid med Likestillingssenteret KUN, Norasenteret og NASAK ønsker velkommen til fagdag om forebygging av vold i nære relasjoner

Tana kommune torsdag 20.oktober kl 9.00-15.00 Miljøbygget/ Galleri Martin og Kinosal.

Konsekvensen av vold i nære relasjoner er alvorlig både for den som rammes, og for samfunnet generelt. Det er viktig at flest mulig har kunnskap om å forebygge vold og hvordan man kan reagere hvis man har mistanke om at noen er utsatt for vold. Med denne fagdagen ønsker vi å gi deg som jobber med mennesker grunnleggende kunnskap om vold i nære relasjoner, å koble dette til egen praksis. Tema passer alle som jobber med mennesker, enten det er i kommune eller frivillighet.

Foreløpig program:

 

09.30    Velkommen, presentasjonsrunde

10.00    Former for vold, omfang og sårbare grupper

10:45     Gruppearbeid

11:15     Presentasjon av Krisesenterets arbeid

12.00    Lunsj  (enkel servering på Galleri Martin)

12:30 – 14:45    

Avvergingsplikt

Samfunnsansvar og handlingsplaner

14:45     Oppsummering og avslutning

 

Deltakelse på fagdagen er gratis.

Oppfordrer lag/Foreninger som retter seg mot barn og unge om å delta