Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har etablert kriseledelse for å håndtere Koronakrisen

Kommunens kriseledelse har hatt møte kl 1500. Det er erklært krise i Tana kommune. Kommunens kontinutetsplan er satt i funksjon, noe som innebærer at rådmann har fullmakt til å omdisponere personell for å sikre kontiniutet i kritiske samfunns funksjoner. Ordfører har fullmakt fra kommunestyret fra 22.5.2003 til å iverksette nødvendige tiltak innefor budsjettets totale rammer.

Rådmann er kommunens kriseleder