Skoler i Tana

Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Skolerute 2022/23

Skolerute 2022 – 23

Høst 2022

Måned

Meknad

Skoledager

August

Skolestart mandag 22.august

8

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 40 (3.-7.10)

16

November

Felles planleggingsdag mandag/ fridag for elevene 14.11.

21

Desember

Siste skoledag før jul tirsdag 20.12.

14

 

Tilsammen

81

 

Vår 2023

Måned

Meknad

Skoledager

Januar

Første skoledag tirsdag 3.januar

21

Februar

 

20

Mars

Vinterferie  onsdag 08. – fredag 10.03.

20

April

Påskeferie 03. - 10.04.

Første skoledag tirsdag 11.04.

14

Mai

Fridag 01.05.

Fridag mandag 17. –  fredag 19.05.

Fridag mandag 29.05.

18

Juni

Siste skoledag torsdag 22.juni

16

 

Tilsammen

109

Felles planlegginsdager: 17. – 19.08., 14.11. Øvrige planlegginsdager fastsettes i rektormøte innen juni 2022.