Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Rabas skohterluottaid logahallan Deanu gielddas

Skohterluottaid Stáhtus Deanu gielddas beaiváduvvon 03.01.2023.

Buot skohterluottaid informašuvdna almmuhuvvo dákko, artihkal beaiváduvvo dađi mielde go stáhtus rievdá.

Beaiváduvvon luoddakárta gávdno dákko nordatlas, vállje temalag/løyper/skuterløper 2021 panelas olgeš ravddas.

Oversikt over vegstrekninger unntatt fra Forskrift om forbud av bruk av snøscooter på offentlig vei i Finnmark

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt 15 desember 2016

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-12-15-1698

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/snoskuter--og-barmarksloyper/

 

Løypenr

Løype

Status

Merknader

1

Leavvajohka/Levajok–Leavvajávri

Gitta

 

 

2A

Sirbmá–Bajimus Lavnnjosjávri

Gitta

 

2B

Lákšjohka–Gárppejohguolbba

Gitta

 

3A

Fanasgieddi/ Båteng–Gurteluoppal

Gitta

 

3B

Storfossen–vest for Laddelašjávri

Gitta

 

3C

Gárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri 

Gitta

 

4

Hillágurra–Liŋkonjávri

Gitta

 

5

Máskejohka/ Masjok–Stuorra Ilis

Gitta

 

6A

Bonjákas/Bonakas–Geassájávri/Sommervann

Belohakii rabas

Åpen fra Bonakas til Golggotjavri

6B

Smalfjord–løype 6A

Gitta

 

6C

Boftsa–løype 6A

Rabas

 

6D

Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Gitta

 

 

7

Ifjordfjellet

Gitta

 

8

Stuorrajohka/Storelva–Stuorra Ilis

Gitta

 

9

Tanaelva med tilførselsløyper til Tanabru

Belohakii rabas

Løypen er åpnet fra Tanabru til Gavesluft

 

10A

Austertana– brua over Riidoveaijohka

Gitta

 

10B

Løype 10A–Geresjávri

Gitta

 

10C

Čámmájohka bru–bru ved Juovlajohka

Gitta

 

 

11

Birkestrand–Lille Klokkarvann

Gitta

 

 

12

Austertana–Harrelv

Belohakii rabas

åpen fra ra Harrelv til Harrvannet

 

13

Luftjok–Austertana

Belohakii rabas

Løypen er åpne fra Tanaelva til og med Hanajavri.

13B

Austertana–Stjernevann–Berlevåg grense

Gitta

 

14

Álletnjárga/Alleknjarg–Skálvejávri

Rabas

Vis hensyn dersom det er rein i området.

15

Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/Polmakvann

Rabas

Is tykkelse på polmakkvann 20cm

16

Guhkesnjáarga/Langnes–Gávesluokta

Gitta

 

17

Finskegrensen- tollstasjon- løype 9 på Tanaelva

Gitta

 

18

Tanabru

Rabas