DEANUCAZADAGA LUOSSABIVDOSEARVI- LAKSEFISKEFORENINGEN FOR TANAVASSDRAGET

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 998101069

Forretningsadresse:
Organisasjonens hus
Fanasgieddi
9845 TANA
Stiftelsesdato:
1976-09-27