TANA BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 994615408

Forretningsadresse:
v/ Tana bonde- og smÄbrukarlag
Sirma
9826 SIRMA
Stiftelsesdato:
2009-03-28