TANA OG NESSEBY NÆRINGSFORENING

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 987960434

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
c/o Sápmi Næringshage
Ringveien 4
9845 TANA
Stiftelsesdato:
2005-02-09