NORSK BOBILFORENING REGION NORD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 986774319

Hjemmeside:
www.bobilforeningen.no
Forretningsadresse:
Skipagurraveien 22
9845 TANA
Stiftelsesdato:
2004-04-24
Frivillig organisasjon:
Nei