SAMIID VALASTALLAN- NORGA / SAMISK ALLIDRETT -NORGE

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 921694180

Forretningsadresse:
Ringveien 45
9845 TANA
Stiftelsesdato:
2018-09-15
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
Postboks 61
9846 TANA