TANA SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Partipolitiske organisasjoner

Org.nummer: 920039898

Stiftelsesdato:
1985-12-31
Postadresse:
c/o Unn-Bente Davidsen
Austertanaveien 2073
9842 TANA