NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN TANA DEMENSFORENING

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 912774775

Forretningsadresse:
Lismaveien 23
9845 TANA
Stiftelsesdato:
2013-09-25
Frivillig organisasjon:
Ja