VESTERTANA KAPELL OG BYGDELAG

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 823250312

Forretningsadresse:
c/o Hjørdis Pedersen
Rihtágeaidnu 76
9841 TANA
Stiftelsesdato:
1985-12-01
Frivillig organisasjon:
Ja