Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Organisasjonsoppbygging

Tana kommune administrative oppbygging er en tilnærmet tonivå modell med rådmann, kommalsjef for oppveksst/assisterende rådmann og kommunalsjef for helse og omsorg som kommunens øverste administrative ledelse. Økonomi- og serviceavd og personalavd. utgjør organisasjonens stab/støttefunksjon. Økonomi- og serviceavdelingen og personalavdelingen er i tillegg egne selvstendige virksomheter. De øvrige virksomhetene er: Utviklingsavdelingen, Bygg-, anlegg- og it-savdelingen, Helseavdelingen, Avdeling for hjelpetjenester, Tana sykeavdeling, Tana hjemmetjenester , Avdeling for botjenester, Austertana oppvekstsenter, Boftsa oppvekstsenter, Sirma oppvekstsenter, Deanu sameskuvla, Tanabru skole og Tanabru barnehage