Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kjære tanaværinger!

Også 2021 skulle vise seg å bli et krevende og annerledes år. Koronasituasjonen har påvirket livene våre. Leirskredet i Steinvika gjorde hverdagen og kommunikasjonene mer komplisert i to måneder mellom april og juni. Ettervirkningene av den grove økonomiske utroskapen som ble avdekket mot Tana kommune sist høst har utfordret folkevalgte og mange av de kommuneansatte både faglig og personlig. At laksefisket ble stengt både i elva og i fjorden bidro heller ikke til sinnets munterhet.

2021-12-22 Les mer...

Kjære Tanaværinger!

2020 ble helt annerledes enn jeg forestilte meg på forhånd. På privaten starta jeg året med rundvask av kjøkkenet etter at en gjenglemt termos full av kakao eksploderte. Jeg skal ikke påstå at resten av året fortsatte på samme måten, men noe som kjennetegner dette året er at kommunen og resten av samfunnet har brukt mye krefter på å håndtere uventede hendelser. Koronaen, utredningen av Tine-strukturen, banknedleggelsen, sammenslåingen av Indre Finnmark tingrett med Øst-Finnmark tingrett og den grove økonomisk utroskapen mot kommunen som ble avdekket på slutten av året er alle eksempler på det. For mange har dette året bydd på store prøvelser.

2020-12-23 Les mer...
Juletre utenfor menighetshuset ved Tana bru

God jul og godt nytt år!

Ordfører ønsker alle innbyggerne i Tana kommune en god jul og et riktig godt nytt år!
2012-12-21 Les mer....
Landbruksskolen

Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

Tana formannskap med representanter fra Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har laget en enstemmig uttalelse om Tana videregående skole og LOSA i Finnmark
2012-11-30 Loga eambbo...
Juletre

Ordfører ønsker alle innbyggerne i Tana kommune en god jul og et riktig godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Ordfører ønsker at innbyggerne i kommunen en fredfylt og fin julefeiring.
Jeg vil takke alle som har stått på for våre innbyggere, enten det er gjennom jobb, innen frivillig arbeide eller på andre måter.
2011-12-22 Les mer...
Felles politisk plattform undertegnet

Avtale om felles politisk plattform undertegnet

Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011 – 2015 mellom
Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Sosialistisk Venstreparti og Sámeálbmot Bellodat/NSR Deatnu – Samefolkets Parti/NSR Tana ble undertegnet den 7. oktober 2011.

2011-10-07 Les mer....

Den politiske styringen av Tana de neste fire årene er klar

Det blir gjenvalg av ordfører Frank Ingilæ og varaordfører Hartvik Hansen.
2011-09-28 Les mer...
Ordfører Frank Martin Ingilæ og varaordfører Hartvik Andreas Hansen

Ordfører og varaordfører i Tana oppfordrer alle som kan til å melde seg inn i samemanntallet.

Husk siste frist til å melde seg inn i sametingets valgmanntall er 30.juni
Din stemme er meget viktig. Dette er muligheten du har til å påvirke mandatfordelingen ved Sametingsvalget i 2013. Det er nødvendig at antallet medlemmer i Sametingets valgmanntall økes i vår valgkrets, slik at vi har muligheter til å øke vår innflytelse på de beslutninger som tas på Sametinget.
2011-06-27 Les mer...

Kjell Moens minnefond til bevaring av tanalaksen

Det er mulig å søke på Kjell Moens minnefond til bevaring av tanalaksen
Søknadsfristen er forlenget til 15.juni 2011
2011-05-31 Les mer...