Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Juletre utenfor menighetshuset ved Tana bru

God jul og godt nytt år!

Ordfører ønsker alle innbyggerne i Tana kommune en god jul og et riktig godt nytt år!
2012-12-21 Les mer....
Landbruksskolen

Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

Tana formannskap med representanter fra Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har laget en enstemmig uttalelse om Tana videregående skole og LOSA i Finnmark
2012-11-30 Loga eambbo...
Juletre

Ordfører ønsker alle innbyggerne i Tana kommune en god jul og et riktig godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Ordfører ønsker at innbyggerne i kommunen en fredfylt og fin julefeiring.
Jeg vil takke alle som har stått på for våre innbyggere, enten det er gjennom jobb, innen frivillig arbeide eller på andre måter.
2011-12-22 Les mer...
Felles politisk plattform undertegnet

Avtale om felles politisk plattform undertegnet

Felles politisk plattform for kommunestyre perioden 2011 – 2015 mellom
Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Sosialistisk Venstreparti og Sámeálbmot Bellodat/NSR Deatnu – Samefolkets Parti/NSR Tana ble undertegnet den 7. oktober 2011.

2011-10-07 Les mer....

Den politiske styringen av Tana de neste fire årene er klar

Det blir gjenvalg av ordfører Frank Ingilæ og varaordfører Hartvik Hansen.
2011-09-28 Les mer...
Ordfører Frank Martin Ingilæ og varaordfører Hartvik Andreas Hansen

Ordfører og varaordfører i Tana oppfordrer alle som kan til å melde seg inn i samemanntallet.

Husk siste frist til å melde seg inn i sametingets valgmanntall er 30.juni
Din stemme er meget viktig. Dette er muligheten du har til å påvirke mandatfordelingen ved Sametingsvalget i 2013. Det er nødvendig at antallet medlemmer i Sametingets valgmanntall økes i vår valgkrets, slik at vi har muligheter til å øke vår innflytelse på de beslutninger som tas på Sametinget.
2011-06-27 Les mer...

Kjell Moens minnefond til bevaring av tanalaksen

Det er mulig å søke på Kjell Moens minnefond til bevaring av tanalaksen
Søknadsfristen er forlenget til 15.juni 2011
2011-05-31 Les mer...
Lange vogntog

Tana kommunes høringsuttalelse om Utvidet forsøksordning modulvogntog (Lange vogntog)

Tana kommune er svært positiv til at vegdirektoratet foreslår å åpne strekningen fra Utsjok bru langs E6 til Tana bru som en forsøksordning for modulvogntog (Lange vogntog)

2011-05-20 Les mer...
Ida Marie Kollstrøm Remso og Benedikte Johansen Kjøås_200x127

En tankevekkende 17.mai tale fra 10.klasse ved Seida skole

Årets 17.mai tale levert av 10.klassen ved Seida skole gav oss vokne og andre ungdommer en del ting å tenkeog reflektere over.
Talen ble framført av Ida Marie Kollstrøm Remso og Benedikte Johansen Kjølås
2011-05-18 Les mer...