Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledere og tillitsvalgte møttes til felles opplæring i Hovedavtalen

Opplæring av ledere og tillitsvalgte i Tana kommune i Hovedavtalen 7.11.22. på kunnskapens hus.

08
hovedavtalen 8
08
081122

Ledere og tillitsvalgte i Tana kommune deltok 7.11.22 på en felles samling der Hovedavtalen var et tema. Målet for dagen var å øke kompetansen i forhold til Hovedavtalens formål, intensjoner og bestemmelser. Herunder å bidra til best mulig samarbeid og tillit mellom partene på alle nivå. Linda Pedersen fra Aurora Kompetanse A.S var kursleder, og holdt forsamlingen i aktivititet gjennom hele dagen. Det ble en god dialog mellom ledere og tillitsvalgte utfra de ulike roller, samt en del gruppeoppgaver  med fokus på  hvordan vi kan  sikre gode prosesser og ryddige forhold mellom partene til det beste for brukerne av tjenestene i Tana kommune. Hovedavtalen skal bidra til best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå, og samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.  

Medvirkning og medbestemmelse, respekt for hverandre roller og oppgaver, brukerne i fokus, det å gjøre hverandre gode, og ikke minst skape tillit, vil medføre at vi får effektive, ryddige prosesser og samhandlingsformer. Det var gode tilbakemeldinger på kurset og deltakerne tar dette med seg videre  i det daglige arbeidet.