Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Vejolašvuohta beassat geahččat čoahkkingohččumiid ja -beavdegirjjiid 01.10.14 rájes

Leat ovdal jo almmuhan ahte mii leat ođasmahttán iežamet geavaheddjiidčovdosa, ja dat mielddisbuktá ahte gártet veahá rievdadusat čoahkkingohččumiid ja –beavdegirjjiid almmuheamis. Otne dat eai almmuhuvvo sierra áššin, muhto dat leat gávdnamis e-Innsyn-čovdosis dakkaviđe go leat dohkkehuvvon. Dál sáhttá maiddái lohkat dáid dokumeanttaid iPadas. Daid iešguđetge lávdegottiid gávdnabehtet dán viđjjis: Politihkalaš lávdegottit Deanus

Doppe lea beare válljet lávdegotti ja deaddilit vis alle utvalgsmøter (čájet buot lávdegoddečoahkkimii), válljet dáhtona, ja doppe gávdnojit gohččumat ja maiddái beavdegirjjit jus leat almmuhuvvon. Dasa lassin leat áššeprotokollat gávdnamis doppe.

2016-03-18 Loga eambbo...