Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Står du i manntallet?

Manntallet for Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 

2019-07-19 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 05.08.2019

Møte i dispensasjonsutvalget 14.08.2019

2019-07-10 Loga dás...

Sommer i Tana 2019

Her er en liten oversikt over arrangementer og aktiviteter i Tan asommeren 2019.

Om det er arangement ogaktiviteter sommangler, er det fint om dere kontakter Magnhild Stock på tlf. 464 00 274, epost: magnhild.stock@tana.kommune.no

 

2019-06-24 Les mer...

Plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana er sendt på høring

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana, Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru, er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 20.september 2019. Planforslaget vil sikre råstoff-tilgang for drift ved Elkem Tana de neste 50 årene. Konsekvensutredningene viser at det er reindriftsnæringa som blir sterkest berørt, men planen får også følger for landskapet og bruken av friluftsområder i Austertana.


2019-07-01 Les mer...