Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Masjokveiprosjektet - testing av utbedringsmetode

Flere av våre veier trenger sårt betydelig utbedring, og dette er forholdsvis kostbart. Kommunestyret bevilget totalt kr. 600.000,- til ekstra veivedlikehold  og bestilte samtidig utredning på omfang og kostnader av vedlikehold av våre mest  slitne veistrekninger.

  

2019-08-28 Les mer....

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 02.09.2019

Møte i dispensasjonsutvalget onsdag 11.09.2019

2019-08-21 Les mer....