Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Referat fra informasjonskafé

Det var stort engasjement blant de få deltakerne på informasjonskafeen tirsdag 21.05, og de kom med flere synspunkter på den videre utviklingen av Tanabru. Referatet er på koplingen nedenfor. Vil du vite mer om reguleringen, eller har synspunkter, er det en ny sjanse mandag 27.05. kl. 8.00 på Tana rådhus.

2019-05-22 Les mer...

Det vil være noe kapasitetproblemer på Legestasjonen i dag 22.05.19 og og i morgen 23.05.19

Pga utfordringer med overgang til nytt legejournalsystem og tilgang på personell vil det være noe kapasitetproblem på Legestasjonen i dag og i morgen. Det vil ta noe lengre tid å få svar på telefonen og diverse prøvetakinger vil kunne medføre noe venting

2019-05-22 Les mer...

Frist 30. juni 2019

Innmelding i Sametingets valgmanntall

2019-05-16 Les mer...

Søknadsfrist er satt til 24.05.2019.

Møte i dispensasjonsutvalget 04.06.2019 og 05.06.2019

2019-05-15 Les mer...

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Tanabru sentrum sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det blir arrangert en informasjons-kafé om planen tirsdag 21.05.2019 og et åpent møte 27.05.2019. Høringsfristen er 26.juni 2019.

2019-05-15 Les mer...