Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Hovedinngangen til Legestasjonen er flyttet til baksiden ( Helsestien) fram til Torsdag 23.Januar

I forbindelse med at vi skifter hoveddøra inn til Helsesenteret/Legestasjonen, så må vi stenge dette området.

Ny midlertidig inngang er på "baksiden" -  via Helsestien 

2020-01-20 Les mer...

20.01.2020

Åpne skuterløyper i Tana

2020-01-20 Les mer....

Støtte fra Miljødirektoratet, Kolarctic CBC og fond sikrer gjennomføring

Miljøforbedrende tiltak i Juleelva – NVE gjennomfører nå anleggsarbeider

2020-01-15 Les mer...

Sluttrapport: "Hva kan nærmiljøet og lokalsamfunnet gjøre for at ungdom skal trives i Tana?"

«Helse er en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter» (WHO Verdens helseorganisasjon). Dette utsagnet har ligget som et grunnlag for kommunens deltakelse i «nærmiljøprosjektet». Alle mennesker lever i et nærmiljø. Det antas at nærmiljøet spiller en viktig rolle for folks helse og velvære. Et godt nærmiljø kan bidra til å fremme folkehelsen og gjøre at folk vil trives og bo.

Vedlagt kan du leses sluttrapporten fra Tana kommune.

Nærmiljø Sluttrapport 31.03.19.pdf

2020-01-13 Les mer...

Presentasjoner fra Folkemøtet 19. november 2019

Resultater fra prosjektarbeidet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva”.

2020-01-09 Les mer...