Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter| innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging, samt tolketjeneste for døve og døvblinde. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede og eldre innen eget fylke.

Mye av arbeidet skjer ute i kommunen – i brukerens eget nærmiljø, og sammen med fagpersoner i kommunen.

Hjelpemiddelsentralen gir råd og veiledning til kommunene og andre samarbeidspartnere, samt gjennomfører kurs og opplæring overfor dem. Alle kommuner har inngått samarbeidsavtale med NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark. Det er også inngått samarbeidsavtale mellom Helseforetak Finnmark, Statped Nord og oss.
 
NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark har egen hjemmeside under nav.no/hjelpemiddelsentralene.
Vår hjemmeside inneholder oversikter over kommunale kontaktpersoner, samarbeidsavtalen med ulike vedlegg, formidling og tilrettelegging, veiledning og prosedyrer, kursoversikt, nyheter og annen informasjon.
Det er ikke bare fagpersoner og andre ansatte som har nytte av informasjonen på vår hjemmeside, men også brukere og andre innbyggere i den enkelte kommune.

Link NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark