Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Mulighet om å søke tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Sametinget har utlysning av tilskudd for 2023:
Søknadsfristen er 1. november 2022

samiskbyggkulturminne

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer
Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda
samiske bygninger.
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd - samisk fartøyvern
Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt
status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene
som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025.

Søknadsfrist: 1.november 2022

For mer informasjon se Sametingets nettside:

https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminneog-
bygningsvern/tilskudd-samiske-kulturminner-og-kulturmiljoer/


https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminneog-
bygningsvern/tilskudd-samisk-fartoyvern/


Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes
direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.
 

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Mia De Coninck
Seniorrådgiver
mia.de.coninck@samediggi.no
+47 78 47 40 39

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20