Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Møteplan 2020

MØTEPLAN 2020
Kommunestyret 19.febr., 16.apr., 18.juni, 15.okt., 12.nov., 10.des.

Formannskapet 

13.febr., 26.mars, 14.mai, 4.juni, 20.aug., 24.sept., 29.okt., 16.nov., 26.nov
Adm.utvalget Etter nærmere innkallling, i forb. med møter i FSK

Hovedutvalget for utmark
og næring

26.febr., 25.mars, 27.mai, 26.aug., 28.okt. 
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur 28.jan., 30.mars, 26.mai, 8.sept., 3.nov.
Kontrollutvalget 8.jan., 5.juni
Disputvalget 15.jan., 11.mars, 15.apr., 13.mai, 10.juni, 12.aug., 14.sept., 25.nov.
Ungdomsrådet  14.jan., 18.mars
Eldrerådet  5.febr., 1.apr., 3.juni, 30.sept., 28.okt., 25.nov.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
11.febr., 31.mars, 9.juni, 29.sept., 10.nov.
 

Møteplan alle utvalg
sist endret 20.aug (KST 15.okt., Disp. 14.sept.)