Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møte i hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur - 15. november

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur hadde møte i går, 15.11.2022.

God stemning i hovedutvalget. Fra venstre: Kristine Stølen (Ap), Anna Oliva Taksgård (H), Unn-Bente Davidsen (SV), Ulf Ballo (Ap), Ánne-Bergitte Henriksen (DSL) og Tormod Varsi (DSL)
God stemning i hovedutvalget. Fra venstre: Kristine Stølen (Ap), Anna Oliva Taksgård (H), Unn-Bente Davidsen (SV), Ulf Ballo (Ap), Ánne-Bergitte Henriksen (DSL) og Tormod Varsi (DSL)

I forkant av møtet var hovedutvalget på besøk på Boftsa oppvekstsenter.

 

På sakslisten var blant annet:

PS 56/2022 Tilstandsrapport 2022 for barnevernet

PS 57/2022 Rullering av boligplan for Tana kommune 2022 - 2025

PS 58/2022 Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2023

PS 59/2022 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2023 - 2027 - Oppstart og planprogram

 

Vedtatt planprogram til ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg sendes på høring, og planen tar sikte på å bli sluttbehandlet til neste høst, slik at lag og foreninger i kommunen kan søke spillemidler for 2024. Det vil på nyåret bli lagt opp til møter med lag og foreninger, samt det åpnes for innspill til planen. Informasjon om dette kommer i januar 2023.

 

Sakene nevnt ovenfor, vil gå videre til kommunestyret 08. desember, enten som politisk sak eller referatsak.