Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknad om ettergivelse av barnehagebetaling for foreldre/foresatte som er permittert

Kommunestyret har vedtatt at  foreldre/foresatte som er blitt permiterte kan søke Tana kommune om ettergivelse av barnehagebetaling fra dato for  gjenåpning 20.april 2020.  Det kreves dokumentasjon på permittering, dette får hos NAV.

Søknaden sendes Tana kommune, rådhusveien 24, 9845 Tana. Søknaden merkes kommunalsjef for oppvekst

 

 

2020-09-09 Les mer....

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Ny krisepakke for frivilligheten 

2020-07-21 Les mer...

Det blir endringer i postnummerinndelingen i Tana fra 1.10.2020

Posten endrer postnummerinndelingen i Tana med virkning fra fra 1.10.2020.
Hvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstruktureren i Norge og for Tana kommune blir det ganske store endringer som får virkning fra 1. oktober 2020.

2020-07-14 Les mer...

Kommunalt næringsfond 2020

Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.

2020-07-10 Les mer...
Plankart - Farled leirpollen

Detaljregulering for farleden inn til Leirpollen i Tana: Offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 5-2 legger Kystverket ut forslag til Detaljregulering av farleden til Leirpollen i Tana til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er satt til 14. august 2020.

2020-06-05 Les mer....