Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget er flyttet til 16.06.21

Søknadsfrist 04.06.2021 til møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 16.06.2021

2021-05-18 Les mer...

Frivillige til vaksinasjonssenteret

Det er behov for frivillige som f.eks. kan ta imot de som skal vaksinere seg, vise dem rett sted, registrering og andre vertsoppgaver

Har du mulighet å hjelpe?

2021-04-07 Les mer

Møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 14.04.2021

Søknadsfrist til møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget er satt til 31.03.2021

2021-03-22 Les mer

Kunngjøring av navnesak

Statens Kartverk sitt navnesak 2020/103-Soarveluokta/Suolovárluokta/Sullovuolluokta, Soarvejohka/Sullovuoljohka og Váddás.

2021-03-03 Les mer...

Bivirkning og effektvirkning av Covid-19 vaksine

I disse dager er det mange som får sin første eller andre dose av Covid-19 vaksine. Mange har spørsmål om bivirkninger og hva man kan forvente av immunreaksjoner etter en vaksine. Det er på flere arenaer meldt om ulike bivirkninger av Covid-19 vaksinene, særskilt hos yngre.  Dette skaper en unødig skepsis til vaksinering.

2021-03-02 Les mer...

Kunngjøring av vedtak i navnesak 2021/28

Kartverket har 25.01.2021 gjort vedtak i navnesak 2021/28. Det omhandler skrivemåten på to kvenske stedsnavn på Varangerhalvøya og Varangerfjorden.

2021-02-05 Les mer

Kunngjøring av vedtak i navnesak 2021/29

Kartverket har 14.01.2021 gjort vedtak i navnesak 2021/29 som omhandler skrivemåten på en del kvenske stedsnavn innafor området til Varangerhalvøya nasjonalpark.

2021-02-05 Les mer

Tilskudd til tråkking av skiløyper 2021

Tana kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte den 10.12.2020 å bevilge kr 200 000.- til løypekjøring i Tana kommune. Nytt av i år er at også organisasjoner som ikke er tilsluttet idrettsforbund kan søke.

2021-02-05 Les mer