Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon til innbyggere om tjenester innen helse og omsorg under Covid 19 pandemien

Legestasjonen

 • Viderefører besøkskontroll. Kun pasienter som har time får komme inn.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende kan bli bedt om å vente ute i egen bil, og om å ta på seg munnbind før de kommer inn på legesenteret.
 • Besøkende med symptomer bes holde seg hjemme og ta kontakt via telefon
  • Folk med symptomer skal kontakte kommunens koronatelefon 400 05 014 for å avtale testing snarest mulig. Denne telefonen er betjent hverdager fra 09 -11.
  • Det anbefales at den som har symptomer som kan forårsakes av koronasmitte er i hjemmekarantene inntil man har blitt testet og det foreligger negativ prøvesvar
  •  Ved akutt forverring av symptomer skal legevakten kontaktes på ordinær måte, det vil si på dagtid på telefon 455 17 700 og etter kontortid 116 117.

Hjemmetjenesten

 • Besøkskontroll videreføres. Alle besøkende registreres i besøksprotokoll. Besøkende som har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet  eller som har luftveissymptomer bes om å ikke gjennomføre besøk. Besøk skal foregå i beboers egen leilighet og ikke på fellesareal. Vi anmoder om at besøk begrenses.
 • Hoveddører holdes låst. Besøkende benytter dørtelefon ved avtalt ankomst.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende  anmodes å bruke munnbind ved besøket i avdelingen.
 • Dersom du mottar tjenester av hjemmetjenesten og er i karantene eller isolasjon, ber vi om at du snarest melder dette til hjemmetjenesten slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes ved besøk.

Sykeavdelingen

 • Streng besøkskontroll, men ikke besøksforbud, videreføres. Besøkende skal registreres i besøksprotokoll og besøk skal gjennomføres på pasientrom. Det anmodes om at kun nærmeste pårørende kommer på besøk. Besøkende som har vært i nærkontakt med bekreftet smittet eller som har luftveissymptomer bes om å ikke gjennomføre besøk.
 • Hoveddører holdes låst. Besøkende benytter dørtelefon ved avtalt ankomst.
 • Besøkende bes være nøye med håndhygiene og holde minst 2 meters avstand til andre besøkende og de ansatte.
 • Besøkende  anmodes å bruke munnbind ved besøket i avdelingen.

 

Generell informasjon til befolkningen

 • Trenger du å dra på besøk til noen nå? Viktigst er å holde god avstand – helst 2 meter – til andre og begrense tiden man er i tett kontakt  med andre til under 15 minutter. Særlig oppmerksomhet der mennesker er tette på hverandre, i butikker, på serveringssteder osv.
 • Tana kommune minner alle om viktigheten av å ivareta basale smittevernregler som å holde avstand og ivareta god håndhygiene. Har du symptomer bes du holde deg hjemme og ta kontakt med Legestasjonen for å avtale testing.
 • Særlig for helsepersonell: Helsepersonell bes på generelt grunnlag særlig om å utvise forsiktighet på sin fritid i sosial omgang med andre.

 

Link til folkehelseinstituttet - klikk her for nyttig informasjon

 

Med vennlig hilsen

 

Anu Nilsen

Kommunalsjef for helse og omsorg

Tlf. 464 00 203

2020-10-23 Les mer...

Når skal ungdom og voksne være hjemme fra skole/arbeid og testes for covid-19?

FHI ( Folkehelseinstituttet) har laget en god og enkel veileder for ungdom og voksne, og den finner du her

2020-10-21 Les mer...

Nye regler for testing for jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige) og pendler hyppig mellom bostedland og Norge

Ifølge Covid- 19 forskriftens §6b skal alle jobbpendlere som er bosatt i Finland ( eller Sverige)  og hyppig pendler mellom bostedsland og Norge er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Unntaket  gjelder ikke helsepersonell som samtidig jobber både i norsk og i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste. Dette betyr at helsepersonell som er bosatt i Finland ( eller i Sverige) og hyppig pendler mellom Finland og Norge er ikke unntatt vanlige karantenebestemmelser ( 10 dagers karantene ved innkomst til Norge ) hvis dem jobber innen helsesektor i begge lendene samtidig.

2020-10-16 Les mer...

Tana kommune oppretter Koronatelefon - nr. 400 05 014 fra mandag 24.August kl. 09.00

Dette nummeret vil være i bruk fra Mandag 24 august kl 09.00

Telefontiden vil være mandag-fredag i tidsrommet 09.00-11.15

Her kan du få svar på spørsmål og hit kan du ringe å bestille time dersom du mener at du bør testes.

Noe ventetid må påregnes, men vi svarer så raskt som mulig.

NB! Den raskeste måten å bestille time til testing er å logge seg inn på Helsenorge.no og sende en melding til Tana legesenter via denne siden.

På denne siden vil du også få svar på resultatet av testen.

2020-08-20 Les mer....

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Ny krisepakke for frivilligheten 

2020-07-21 Les mer...

Kommunalt næringsfond 2020

Tana kommune har fått en betydelig økning i bevilling fra Troms og Finnmark fylkeskommune til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19-utbruddet.

2020-07-10 Les mer...

Informasjon til turister og andre innreisende for å unngå smittespredning av koronavirus

Ferietiden har startet og det er svært viktig å unngå smittespredning av koronavirus. Følg de generelle smittevernråd med avstand og renslighet for å stoppe smitten. Isoler og få testet deg om du er syk. 

2020-07-07 Les mer...