Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kontaktinfo til virksomheter

Virksomhet
e-post
Telefonnr.
 
 
 
Administrativ ledelse
46 400 200
Rådmann
taa@tana.kommune.no
46400202
Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Nilsen
46400203
Kommunalsjef for oppvekst
Else Marie Seim
46400204
 
 
 
Personalavdelingen
46 400 210
Personalleder Arnfinn Bønå
46400211
 
 
 
Økonomi .- og serviceavdelingen:
46 400 220
Fagleder økonomi Per Øyvind Paulsen
46400222
 
 
 
Bygg- anlegg og It-avdelingen
46 400 230
Virksomhetsleder Solveig Therese Halonen
46400250
Leder anleggsdrift/ KST Brannsjef Solveig Therese Halonen sth@tana.kommune.no 46400250
Ledende vaktmester Jan Leonhardsen jan.leonhadsen@tana.kommune.no 46400236
 
 
 
Vaktmestertjenesten
46400232
Vei, vann, avløps- og byggfeilmelding
45517777
 
 
 
Utviklingsavdelingen
46 400 270
Virksomhetsleder  Frank Martin Ingilæ
46400260

 

 
 
 
Avdeling for helsetjenester
46 400 340
Virksomhetsleder per.ivar.stranden@tana.kommune.no 464 00 341
Kommuneoverlege Kjell Magne Johnsen
45517700
 
 
 
Kompetanseavdelingen
46 400 370
Virksomhetsleder Jakob Lanto
46400360
 
 
 
Botjenesten
46 400 330
Virksomhetsleder
Viktoria NIlsen

46400331

 
 
 
Tana sykeavdeling
45 517 720
Avdelingsleder Franziska Rast
45517721
 
 
 
Tana hjemmetjenester
45 517 730
Avdelingsleder Kati Kannisto kati.kannisto@tana.kommune.no 45517731
Ass. avd.leder Liv Berit Johnsen
45517732
Ass. Avd.leder Sigrun Pedersen
45517742
 
 
 
Austertana oppvekstsenter
46 400 329
Virksomhetsleder Hanne Merte Johnsen
46400325
Austertana barnehage
46400322
 
 
 
 
 
Tanabru skole
45 517 790
Rektor Heidi Wilsgård
45517791
     
Boftsa oppvekstsenter
45 517 760
Virksomhetsleder  Marit Linda Johnsen
45517761
Boftsa skole
45517762
Boftsa barnehage
45517769
 
 
 
Sirma oppvekstsenter
45 517 770
Virksomhetsleder Sonja Synøve Guttorm
45517771
 
 
 
Deanu sámeskuvla
45 517 780
Rektor Berit Ranveig Nilssen
45517781
     
Tanabru barnehage
46 400 280
Styrer Margunn.Strendo Andersen
46400281
 
 
 
Denau Kulturskuvla -
Tana kulturskole
 
 
Ebba Joks
46400277
Riikka Kosola riikka.kosola@tana.kommune.no 46400276