Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2023 - 2027 - Oppstart og planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-12 varsles med dette at Tana kommune har igangsatt følgende planarbeid:

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2023 – 2027

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, jfr. 4-1 sendes forslag til planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 16.01.2023

I henhold til Tana kommunes planstrategi, skal kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg, revideres i løpet av planperioden. Kommunedelplanen skulle egentlig vært revidert i 2020, men av ulike årsaker, ble ikke dette gjennomført. 

 

Tana kommune har satt som mål å få sluttbehandlet kommunedelplanen før fristen for å søke om spillemidler i 2023, går ut.

 

Videre informasjon om planprosessen finnes i forslaget til planprogram.

 

Eventuelle innspill til varsel om oppstart og/eller planprogrammet til kommunedelplanen, må sendes til Tana kommune, ved Utviklingsavdelingen.

 

Post:

Tana kommune, Utviklingsavdelingen

Rådhusveien 24, 9845 Tana

 

Epost:

Postmottak@tana.kommune.no

 

Merk innspillet med saksnummer: 2021/2837

Høringsfrist: 16.01.2023