Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjonsskriv om Lismajávri drikkevannskilde

På bakgrunn av hendelse høsten 2018, hvor Lismajávri vannkilde ble forurenset og bakterier kom ut på drikkevannsnettet, ønsker Tana kommune å informere om planlagte tiltak. Informasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no

Lismajavri vannverk
Lismajávri vannverk forsyner ca 1200 personer og strekker seg fra Polmak til Seida. Vannverket
forsyner i tillegg skoler, barnehager, gårdsbruk, meieri, institusjoner, legesenter m.m.
 
De siste årene har vi sett en økning av bakterier i råvannet sommer og høst. Forekomst av bakterier
øker risikoen for at bakterier kan komme ut til abonnentene.
 
I den forbindelse vil vi påminne om de gjeldende verneregler for området og vi vil også iverksette
tiltak som:
- Bedre skilting langs sone 1
- Fjerning av båter/ teltplasser/ søppel i sone 1
- Låsing av bom på veg som går opp til sone 1
- Ny vurdering av vernereglene
- Sikring av inntakspunkt
 
Gjeldende verneregler ligger ved dette skriv.
 
Dersom du/ dere har båter eller annet utstyr liggende langs Lismajávri må dette fjernes innen 17. oktober 2019.